Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên HPU 2016
26 tháng 10, 2016 bởi
Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên HPU 2016
Administrator


Nhằm thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên ngành Công nghệ thông tin và hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Được sự đồng ý cho phép của Nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic Tin học sinh viên ngành Công nghệ Thông tin HPU 2016”, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ  25/10 đến 30/11/2016.             

Địa điểm: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Các khối thi

·        a) Khối thi cá nhân Chuyên Tin học (A)

o   Đối tượng dự thi: Sinh viên ngành CNTT hệ Đại học, hệ Cao đẳng.

o   Hình thức & nội dung thi: Thi lập trình giải bài toán cụ thể trên máy tính với ngôn ngữ lập trình tùy chọn.

o   Ngôn ngữ & công cụ: C/C++, Java …

o   Thời gian làm bài thi: 150 phút.

·        b) Khối thi đồng đội Chuyên Tin học (B)

o   Đối tượng dự thi:

+ Sinh viên ngành CNTT hệ Đại học, hệ Cao đẳng.

+ Một đội thi gồm 3 sinh viên với 01 máy tính và 01 bộ đề thi được giải trong 3 tiếng.

Sinh viên đã tham dự khối thi cá nhân được tham gia khối thi đồng đội.

                       o Thời gian làm bài thi: 180 phút.

o   Hình thức & nội dung thi: Thi lập trình giải bài toán cụ thể trên máy tính với ngôn ngữ lập trình tùy chọn.

o   Ngôn ngữ & công cụ: C/C++, Java …

2. Đăng ký dự thi

·    Sinh viên ngành CNTT các khóa đăng ký dự thi các khối A, B và gửi danh sách đăng ký tham gia về Khoa (gửi cho cô Loantrước 17h00’ ngày 31/10/2016. Kế hoạch ôn luyện và thời gian thi cụ thể sẽ được thông tin tới các sinh viên sau khi đã đăng ký tham gia thi. 

Nhằm thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên ngành Công nghệ thông tin và hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Được sự đồng ý cho phép của Nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic Tin học sinh viên ngành Công nghệ Thông tin HPU 2016”, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 25/10 đến 30/11/2016.

Địa điểm: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Các khối thi

· a) Khối thi cá nhân Chuyên Tin học (A)

o Đối tượng dự thi: Sinh viên ngành CNTT hệ Đại học, hệ Cao đẳng.

o Hình thức & nội dung thi: Thi lập trình giải bài toán cụ thể trên máy tính với ngôn ngữ lập trình tùy chọn.

o Ngôn ngữ & công cụ: C/C++, Java …

o Thời gian làm bài thi: 150 phút.

· b) Khối thi đồng đội Chuyên Tin học (B)

o Đối tượng dự thi:

+ Sinh viên ngành CNTT hệ Đại học, hệ Cao đẳng.

+ Một đội thi gồm 3 sinh viên với 01 máy tính và 01 bộ đề thi được giải trong 3 tiếng.

+ Sinh viên đã tham dự khối thi cá nhân được tham gia khối thi đồng đội.

o Thời gian làm bài thi: 180 phút.

o Hình thức & nội dung thi: Thi lập trình giải bài toán cụ thể trên máy tính với ngôn ngữ lập trình tùy chọn.

o Ngôn ngữ & công cụ: C/C++, Java …

2. Đăng ký dự thi

· Sinh viên ngành CNTT các khóa đăng ký dự thi các khối A, B và gửi danh sách đăng ký tham gia về Khoa (gửi cho cô Loan) trước 17h00’ ngày 31/10/2016. Kế hoạch ôn luyện và thời gian thi cụ thể sẽ được thông tin tới các sinh viên sau khi đã đăng ký tham gia thi. 

3. Cơ cấu giải thưởng

· Ban tổ chức cuộc thi trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba cho mỗi khối thi.

 Khoa CNTT