Thực hiện Quy định của nhà trường, sinh viên đi học đúng giờ, phải mặc đồng phục và đeo thẻ sinh viên khi đến trường.
29 tháng 8, 2016 bởi
Thực hiện Quy định của nhà trường, sinh viên đi học đúng giờ, phải mặc đồng phục và đeo thẻ sinh viên khi đến trường.
Administrator


Thực hiện Quy định của nhà trường, sinh viên đi học đúng giờ, phải mặc đồng phục và đeo thẻ sinh viên khi đến trường.

Trong thời gian tới Ban Công tác sinh viên sẽ tăng cường việc kiểm tra, nhắc nhở sinh viên đi học đúng giờ, mặc đồng phục, đeo thẻ sinh viên.

Từ ngày 05/9/2016 sinh viên đi học muộn, không mặc đồng phục, đeo thẻ sinh viên sẽ không được vào trường.

Đối với sinh viên có đồng phục cũ, hỏng, đăng ký mua đồng phục mới tại Ban Công tác sinh viên (phòng B204).

Đề nghị sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

 


BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN