Thông báo về việc tuyển dụng sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại công tyTNHH Fuji Xerox
29 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo về việc tuyển dụng sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại công tyTNHH Fuji Xerox
Administrator


I. Đối tượng:

- Dành cho các sinh viên ngành Kiến trúc, XDDD & CN năm cuối đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 có mong muốn được thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

II. Chế độ:

- Khi được nhận vào thực tập tai công ty sinh viên sẽ được hưởng phụ cấp: 4.050.000 VNĐ/1 sv/ 1 tháng thực tập và có cơ hội được ở lại làm việc lâu dài tại công ty.

II. Chương trình thực tập:

Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng sẽ trực tiếp gặp gỡ và tuyển dụng thực tập sinh cho công ty tại trường ĐHDL Hải Phòng

Thời gian : . 9h30-11h30 ngày 13/12/2017.

Địa điểm: Hội trường F301 khu giảng đường trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Chú ý: Các em sinh viên có mong muốn được thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng phải đến tham gia đúng giờ.

- Các em sinh viên xem các thông tin cụ thể về công ty và chương trình thực tập trong file:

1. Giới thiệu về công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng và các chế độ được hưởng khi thực tập và làm việc tại công ty.

2. Kế hoạch thực tập chi tiết dành cho sinh viên Kiến trúc, XDDD &CN

Chúc các em thành công!

KHOA XÂY DỰNG