Thông báo: Về việc tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022
15 tháng 3, 2022 bởi
Thông báo: Về việc tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022
Trần Đình Quý


Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông báo về việc tuyển chọn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ năm 2022 và tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022. chi tiết xem tại đây