Thông báo về việc tổ chức các môn học kỳ phụ cho các sinh viên Khoa Xây Dựng
23 tháng 4, 2018 bởi
Thông báo về việc tổ chức các môn học kỳ phụ cho các sinh viên Khoa Xây Dựng
Administrator


1. Đối tượng:

- Các em sinh viên khóa 17 và các sinh viên khóa trước các ngành XDDD & CN và Kiến trúc còn nợ môn học

2. Cách thức đăng ký môn học kỳ phụ:

 - 14h chiều thứ 3 ngày 24/4/2018 : sinh viên đến phòng Đào tạo gặp cô Hà để nhận phiếu danh sách các môn đã đăng ký (trong đó có thời khóa biểu và giáo viên), sau đó đóng tiền các môn học tại phòng Kế hoạch tài chính của Nhà trường.

Chú ý:

- Khi đến phòng Đào tạo nhận phiếu môn học các em sinh viên cần xem kỹ thời khóa biểu các môn học của mình, nếu môn học nào bị trùng lịch phải thông báo lại ngay với cô Hà phòng Đào tạo để kịp thời xử lý.

- Sinh viên phải đóng tiền đầy đủ các môn học theo phiếu môn học nhận từ phòng Đào tạo mới được chính thức đưa vào danh sách lớp học.

KHOA XÂY DỰNG