Thông báo về việc thay đổi thời gian thu Bìa đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
16 tháng 1, 2017 bởi
Thông báo về việc thay đổi thời gian thu Bìa đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng:

- Các em sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng dân dụng & Công nghiệp đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016.

- Thời gian làm đồ án tốt nghiêp:

+ Ngành Kiến trúc: 10/10/2016 đến 21/01/2017.

+ Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 10/10/2016 đến 14/01/2017.

II. Thời gian thu bìa đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016:

- 8h - 11h sáng thứ 6 ngày 20/01/2017.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng.

- Người thu: Cô Hiền (Số điện thoại: 0904.019.281).

KHOA XÂY DỰNG