Thông báo : Về việc tạm dừng kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng và An ninh Khoá 23 và khoá 24 - Hệ đại học chính quy
Về việc tạm dừng kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng và An ninh  Khoá 23 và khoá 24 - Hệ đại học chính quy
4 tháng 8, 2021 bởi
Thông báo : Về việc tạm dừng kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng và An ninh Khoá 23 và khoá 24 - Hệ đại học chính quy
Trần Đình Quý


Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước và thành phố Hải Phòng, thực hiện các chủ trương phòng và chống dịch của Nhà nước, Thành phố và chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Phòng đào tạo- QLKH  thông báo:

TẠM DỪNG KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ

AN NINH CỦA SINH VIÊN KHOÁ 23 & KHOÁ 24

Như vậy kế hoạch sẽ thay đổi như sau:

1.  Từ 9/8/2021 đến 22/8/2021: Sinh viên nghỉ hè

2.  Ngày 23/8/2021: bắt đầu NĂM HỌC MỚI

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều thay đổi, vì vậy Sinh viên cần theo dõi các thông báo của Nhà trường tại trang Website và Fanpage

https://hpu.edu.vn/thong-bao-lich-hoc-thi

 https://www.facebook.com/HaiPhongPrivateUniversity

 

Trân trọng !

Hải Phòng, ngày 4 tháng 08 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

  

TS.NGƯT. Trần Thị Mai