Thông báo về việc nhận lại tiền thẻ BHYT
24 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo về việc nhận lại tiền thẻ BHYT
Administrator


Phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới toàn thể sinh viên có tên trong danh sách đến nhận lại tiền thẻ BHYT năm 2016 do đóng quá thời gian quy định.
Đề nghị sinh viên đến nhận tiền mang theo thẻ sinh viên vào giờ làm việc các ngày trong tuần trừ chiều thứ bảy.