Thông báo Về việc nhận lại tiền học phí kỳ phụ hè năm học 2015 - 2016
12 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo Về việc nhận lại tiền học phí kỳ phụ hè năm học 2015 - 2016
Administrator


                  Căn cứ vào quy định của nhà trường và kế hoạch học tập học kỳ phụ hè dành cho sinh viên  năm học 2015 - 2016, phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới sinh viên như sau:
1. Phòng Kế hoạch tài chính đã hoàn thành việc quyết toán học phí kỳ phụ hè năm học 2015 – 2016.
2. Những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm dưới đây mời xuống phòng KHTC nhận lại tiền học phí còn thừa từ ngày 12/9/2016 (lưu ý mang theo thẻ sinh viên nhận tiền vào giờ làm việc các ngày trong tuần, trừ chiều thứ bảy)
3. Những sinh viên không có tên trong danh sách chi trả yêu cầu kiểm tra chi tiết học phí kỳ phụ  năm 2015 – 2016 tại trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính sinh viên để biết thông tin về số tiền phải nộp thêm.
4. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2– nhà G).
 

          Phòng Kế hoạch tài chính