Thông báo về việc nhận lại tiền học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2016 - 2017
21 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo về việc nhận lại tiền học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2016 - 2017
Administrator


Căn cứ vào quy định của nhà trường và kế hoạch học tập học kỳ phụ dành cho sinh viên năm học 2016 - 2017, phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới sinh viên như sau:
1. Phòng Kế hoạch tài chính đã hoàn thành việc quyết toán học phí kỳ phụ đợt 1 năm học 2016 – 2017.
2. Những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm dưới đây mời xuống phòng KHTC nhận lại tiền học phí còn thừa từ ngày 21/4/2017 (lưu ý mang theo thẻ sinh viên nhận tiền vào giờ làm việc các ngày trong tuần)
3. Những sinh viên có tên trong danh sách nộp thêm yêu cầu kiểm tra chi tiết học phí kỳ phụ năm 2016 – 2017 tại trang vp.hpu.edu.vn phần: Tra cứu thông tin tài chính sinh viên về các khoản còn thiếu kỳ phụ và hoàn thành các khoản còn thiếu tại phòng KHTC.
4. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2– nhà G).