Thông báo về việc cấp thẻ BHYT năm 2019
25 tháng 1, 2019 bởi
Thông báo về việc cấp thẻ BHYT năm 2019
Administrator


- Căn cứ Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT ( BHYT) theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.

- Căn cứ công văn số 1364/BHXH - CST ngày 27/7/2018 của BHXH thành phố Hải Phòng về việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Kể từ ngày 01/11/2018 trở đi, BHXH quận thực hiện một số nội dung về việc cấp thẻ BHYT như sau:

1. Trường hợp người tham gia đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, chỉ thực hiện cấp lại khi bị mất, hỏng, thay đổi mã đối tượng, mã quyền lợi hưởng, đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc điều chỉnh thông tin về nhân thân trên thẻ BHYT.

2. Những trường hợp còn lại được cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ BHYT trong dữ liệu quản lý ( không cấp thẻ BHYT mới) và in danh sách cấp thẻ gửi về đơn vị để thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT.

* Thực hiện thông báo trên. Kính đề nghị các em sinh viên xem file đính kèm để được biết mình được gia hạn thẻ hay cấp thẻ mới.

Danh sách sinh viên tham gia BHYT theo file đính kèm( File đính kèm)