Thông báo về thời hạn thu học phí và các khoản đóng góp học kỳ 2 năm học 2021-2022
2 tháng 3, 2022 bởi
Thông báo về thời hạn thu học phí và các khoản đóng góp học kỳ 2 năm học 2021-2022
Đỗ Văn Tuyên


Căn cứ kế hoạch học tập  năm học 2021 - 2022 và quy định về học phí và các khoản đóng góp của sinh viên, Nhà trường thông báo: 

1. Sinh viên toàn trường hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí và các khoản đóng góp kỳ 2 năm học 2021 - 2022 trước 11h ngày 19/03/2022.

2. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn  phần tra cứu tài chính hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận Kế toán theo số điện thoại 02253622820.

3. Sinh viên có thể đóng tiền theo các hình thức:

3.1. Bằng tiền mặt: Tại bộ phận Kế toán - tầng 1 nhà H. 

3.2. Bằng chuyển khoản theo thông tin:

-  Tên tài khoản: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

-  Tài khoản số: 117000010227

-  Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Ngô Quyền, Hải Phòng.

-  Nội dung: Nộp các khoản đóng góp cho sinh viên (ghi rõ họ tên, mã sinh viên, lớp)

4. Cán bộ quản lý sinh viên nhắc nhở sinh viên hoàn thành nghĩa vụ của mình đúng thời hạn.

5. Đến hết 11h ngày 19/03/2022, sinh viên nào chưa hoàn thành nghĩa vụ trên sẽ không được dự thi lần 1.

6. Các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Tải file toàn văn