Thông báo về phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa III ngành Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
6 tháng 12, 2017 bởi
Thông báo về phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa III ngành Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Administrator


I. Đối tượng:

- Các học viên cao học khóa III ngành Kỹ thuật công trình dân dụng & Công nghiệp làm luận văn thạc sĩ từ ngày 17/6/2017

II. Phòng bảo vệ: A305, A306 khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng.

 KHOA XÂY DỰNG