Thông báo về lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
23 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo về lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


I. Thời gian bảo vệ: 8h sáng thứ 5 ngày 23/3/2017

II . Phòng bảo vệ: A204, A205, D301, D302, C304

Danh sách phân phòng bảo vệ: Các sinh viên xem tên mình trong danh sách chia phòng bảo vệ sau : Danh sách chia phòng bảo vệ.

Sinh viên bảo vệ xong phải ký tên vào danh sách bảo vệ:

1.XDL 901: Gặp thầy Ngô Đức Dũng ký tên tại phòng C304

2.XDL902: Gặp cô Nguyễn Hồng Hạnh ký tên tại phòng A204.

3.XD1601K: Gặp thầy Trần Anh Tuấn ký tên tại phòng D301

4.XD1602K : Gặp thầy Trịnh Công Cần ký tên tại phòng D302

5.XD1603K: Gặp thầy Nguyễn Thế Duy ký tên tại phòng A205