Thông báo về kế hoạch thu bìa đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2018
21 tháng 11, 2018 bởi
Thông báo về kế hoạch thu bìa đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2018
Administrator


I. Đối tượng thực hiện:

 -Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ NgànhKiến Trúc thời gian từ: 13/08/2018 đến 24/11/2018.

II. Kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp:

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thu bìa đồ án TN

14h – 16h chiều thứ 5

 ngày 22/11/2018

VP khoa XD

(Cô Hiền: 0904.019.281)

Trả bìa đồ án TN

(SV phải đến nhận, không nhờ bạn nhận hộ)

14h30 chiều thứ 6

 ngày 23/11/2018

VP khoa XD

Thu ĐATN

9h – 11h sáng thứ 2

ngày 26/11/2018

VP khoa XD

(Cô Hiền: 0904.019.281)

Chấm phản biện

Ngày 27/11/2018

 

Bảo vệ

8h thứ 5 ngày 29/11/2018

B305 

Chú ý:

1. Các em sinh viên tải mẫu bìa đồ án tốt nghiệp trong các file đính kèm sau :

Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc;

Trước khi nộp các em phải ghi đầy đủ các thông tin trong phần Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp và Cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thông tin khác trong đó, rồi ký tên và xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn rồi nộp lại cho Khoa.

Các em sinh viên ngành Kiến Trúc khi in mẫu bìa đồ án tốt nghiệp: các em in trang 1, 2 giấy A3, in trang 3 và 4 vào cùng 1 mặt của tờ giấy A3, in trang 5 vào một nửa của tờ giấy A3. 

2. Các em sinh viên xem các quy định trình bày đồ án tốt nghiệp trong các file hướng dẫn sau:

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp

Mẫu khung tên bản vẽ

4. Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí và đóng góp với Nhà trường trước khi nộp đồ án tốt nghiệp (nếu không sẽ không được thu đồ án TN)

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Hiền (SĐT: 0904019281)