Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
29 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
Administrator


I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

II. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 8/12/2017 đến 23/03/2018

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 8/12/2017 đến 16/03/2018

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

08/12/2017 - 02/02/2018

2

Thi công

45%

6 tuần

02/12/2017 - 16/03/2018

III. Hình thưc đăng ký:

- Các sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp xuống phòng Đào tạo ĐH & Sau Đại học đăng ký đồ án tốt nghiệp (gặp thầy Lê Trường Sơn, sđt: 0904.313.150) sau đó lên phòng Tài vụ đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp, sau khi đóng tiền xong sinh viên pho to biên lai đóng tiền mang lên Khoa Xây dựng nộp cho cô Hiền trước ngày 3/12/2017, tuy nhiên:

+ Với sinh viên ngành XDDD & CN: khi lên Khoa sẽ phải nộp đề tài đồ án tốt nghiệp theo Quy cách như sau:

Nộp quyển bản vẽ (cỡ A3). Ghi rõ họ tên, MSV, Số điện thoại, Tên đề tài.

 Giới hạn công trình: Nhà Khung BTCT, tối thiểu 5 tầng ( không kể tầng hầm)

Bao gồm các bản vẽ sau:

1. Các bản vẽ mặt đứng, mặt bằng kiến trúc các tầng.

2. Mặt cắt ngang .

3. Bản vẽ mặt cắt ngang và số liệu địa chất.

+ Sinh viên ngành Kiến trúc: phải đăng ký tên đề tài tốt nghiệp.

 - 7/12/2017: sinh viên lên trang thông báo của Khoa XD để xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 5/2017, sau đó sinh viên trực tiếp liên hệ với các thầy hướng dẫn của mình.

KHOA XÂY DỰNG