Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
26 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp khóa 16 và các sinh viên khóa trước đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

- Các sinh viên ngành Kiến trúc khóa 15 và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

II. Thời gian đăng ký:

- Đối với sinh viên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp:

+ Các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp nộp lại quyển Đề tài tốt nghiệp theo hướng dẫn trong “ Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016” khi nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp.

+ Các sinh viên khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp nộp lại quyển Đề tài tốt nghiệp trước ngày 30/9/2016.

+Thời gian đăng ký trên hệ thống: 26/9/2016 – 30/9/2016.

- Đối với sinh viên ngành Kiến trúc:

+ Trước ngày 30/9/2015: các sinh viên khóa 15 và các sinh viên khóa trước đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp phải xuống gặp thầy Lê Trường Sơn tại Phòng Đào tạo ĐH & sau ĐH để mua phiếu đăng ký làm đồ án tốt nghiệp, sau đó xin chữ ký của thầy Lê Trường Sơn tại Phòng Đào Tạo ĐH & sau ĐH và cô Nguyễn Thị Thanh Hương tại Phòng Kế hoạch tài chính, sau đó phô tô tờ phiếu đó thêm 01 bản, bản gốc nộp lại cho thầy Lê Trường Sơn tại Phòng Đào Tạo ĐH & sau ĐH, bản phô tô nộp lại cho cô Hiền tại Văn phòng Khoa Xây Dựng (sđt :0904.019.281)

+ Khi các em lên nộp phiếu đăng ký làm đồ án tốt nghiệp cho cô Hiền, các em phải đăng ký tên đề tài, địa điểm đề tài đồ án tốt nghiệp với cô Hiền.

III. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 10/10/2016 đến 21/01/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 10/10/2016 đến 14/01/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

10/10/2016 - 03/12/2016

2

Thi công

45%

6 tuần

05/12/2016 - 14/01/2017

 

QUY ĐỊNH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG DD & CN

+ Kết cấu đồ án gồm 2 phần:

1.Phần Kiến trúc+Kết cấu: 55% (Do giảng viên hướng dẫn kết cấu đảm nhiệm).

Trong đó:

Về Kiến trúc: Sinh viên vẽ lại các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình;

Về Kết cấu: Sinh viên thiết kế 1 khung ngang, 1 sàn tầng điển hình hoặc (1 cầu thang bộ) và 1 móng.

2.Phần Thi công: 45% (Do giảng viên dạy môn thi công đảm nhiệm).

Nội dung: Sinh viên lập biện pháp thi công phần khung, phần sàn hoặc 1 cầu thang bộ,1 móng, lập tiến độ và tổng mặt bằng thi công.

+ Quy cách trình bày thuyết minh đồ án:

- Đồ án được trình bày trên giấy A4, tối đa 150 trang.

- Ngoài cùng là bìa cứng mầu xanh có mẫu sẵn

- Tờ 1 là bìa (có mẫu - bìa 1)

- Tiếp theo là 5 tờ còn lại (có mẫu hướng dẫn)

- Tiếp theo là mục lục

- Tiếp theo là lời cảm ơn

- Tiếp theo mới đến nội dung của đồ án

- Kiểu chữ VnTime (hay Times New Roman), 13-14 pt.

- Cách dòng 1,3 đến 1,5 line.

- Lề: Trên 2 - 2,5 cm, dưới 2 - 2,5 cm, trái 3 cm, phải 1,5 - 2 cm.

+ Quy cách trình bày các bản vẽ đồ án:

- Đồ án được vẽ trên giấy A1, bản vẽ Tiến độ thi công vẽ trên khổ giấy A­0.

- Kích thước khung tên trên các bản vẽ: 140x32mm.

- Độ đậm nhạt của nét vẽ: Nét bao 0,5b, thép đai 1b, thép dọc chịu lực 1,5b.

KHOA XÂY DỰNG

- Cách dòng 1,3 đến 1,5 line.

- Lề: Trên 2 - 2,5 cm, dưới 2 - 2,5 cm, trái 3 cm, phải 1,5 - 2 cm.

+ Quy cách trình bày các bản vẽ đồ án:

- Đồ án được vẽ trên giấy A1, bản vẽ Tiến độ thi công vẽ trên khổ giấy A­0.

- Kích thước khung tên trên các bản vẽ: 140x32mm.

- Độ đậm nhạt của nét vẽ: Nét bao 0,5b, thép đai 1b, thép dọc chịu lực 1,5b.

                                                                                                                     

 

                                                                                           KHOA XÂY DỰNG