Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
31 tháng 7, 2017 bởi
Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN và Kiến trúc đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

II. Thời gian :

- Thời gian đăng ký trên hệ thống:

+ Các sinh viên ngành XDDD & CN: Từ 8h00 thứ 6 ngày 28/07/2017 đến 17h thứ 4 ngày 02/08/2017.

+ Các sinh viên ngành Kiến trúc, liên thông: đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp thầy Lê Trường Sơn, sđt: 0904.313.150)

- Thời gian thực tập tốt nghiệp:từ 07/08/2017 đến 16/09/2017.

III. Các vấn đề cần chú ý khi đi thực tập tốt nghiệp:

- Sinh viên có thể tự liên hệ địa điểm thực tập, trước khi tự liên hệ địa điểm thực tập sinh viên cần lên Khoa xin Giấy giới thiệu thực tập sau đó mang giấy giới thiệu đến cơ sở mà sinh viên đã liên hệ được xin xác nhận là: Đồng ý tiếp nhận sinh viên ……..đến thực tập tốt nghiệp thời gian từ từ 07/08/2017 đến 16/09/2017 và có đóng dấu của cơ quan tiếp nhận thực tập rồi mang về nộp cho Khoa trước ngày 03/7/2017 để Khoa xem xét (Xin giấy giới thiệu và nộp giấy giới thiệu đã được tiếp nhận TT cho cô Hiền, SĐT: 0904.019281).

- Nếu sinh viên nào không tự liên hệ được địa điểm thực tập thì sẽ đi thực tập theo sự phân công của Khoa.

- 5/8/2017: các sinh viên lên trang thông báo của Khoa để xem địa điểm và danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp. Sau khi xem danh sách sinh viên sẽ phải chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn của mình trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc các em liên hệ với cô Hiền (SĐT: 0904.019281)

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

KHOA XÂY DỰNG