Thông báo về công tác Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
21 tháng 7, 2016 bởi
Thông báo về công tác Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


 Để chuẩn bị cho công tác Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016, Khoa Du lịch thông báo tới sinh viên các lớp như sau:

1. Thời gian TTTN: 6 tuần từ 08/8 đến 17/9/2016.

2. Thời gian Khoa cấp Giấy giới thiệu:

-  Từ ngày 21/7 đến 27/7/2016, sinh viên đủ điều kiện đi TTTN cần cấp Giấy giới thiệu để liên hệ với các cơ sở thực tập lên Văn phòng Khoa (Tầng 3 nhà G) hoặc liên hệ cô Quỳnh Chi - Giáo vụ Khoa (ĐT: 0982.358345)

- Giấy giới thiệu phải ghi đầy đủ và chính xác tên cơ sở thực tập (theo dấu của đơn vị).  

3. Các việc sinh viên cần làm:

- Sinh viên đăng ký TTTN trên hệ thống (cách thức giống đăng ký môn học tín chỉ): Thời gian từ 25/7 đến 30/7/2016.

- Sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập: Tối đa 03 sinh viên cùng thực tập tại một doanh nghiệp lữ hành hoặc khách sạn/nhà hàng; 01 sinh viên thực tập tại một Phòng Văn hóa cấp quận/huyện; 02 sinh viên cùng thực tập tại một Sở VH-TT-DL các tỉnh thành phố, Ban quản lý các di tích, danh thắng, khu du lịch. 

- Sinh viên đề nghị đơn vị tiếp nhận điền đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu vào Phiếu đồng ý tiếp nhận sinh viên thực tập (download tại đây) và nộp về Văn phòng Khoa trước ngày 03/8/2016. 

- Đối với những sinh viên không tự liên hệ được địa điểm thực tập phải đăng ký với Khoa trước ngày 30/7/2016 và phải tuân theo sự sắp xếp, bố trí của Khoa.

- Khi nhận quyết định đến cơ sở thực tập, sinh viên kiểm tra lại xem thông tin cá nhân: Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh và địa điểm thực tập đã chính xác chưa. Nếu có sai sót, SV phản hồi ngay với cô Quỳnh Chi.   

* Lưu ý:

- Sinh viên sẽ không được Báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu: Tên cơ sở thực tập không đúng với tên cơ sở trên con dấu ở Phiếu tiếp nhận và Phiếu nhận xét của cơ sở thực tập.

- Yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin tại Khoa hoặc đường link: http://hpu.edu.vn/vhdl/VHDLthongbao.html

Khoa Du lịch