Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
21 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN và Kiến trúc đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

II. Thời gian :

- Thời gian đăng ký trên hệ thống:

+ Các sinh viên ngành XDDD & CN: Từ 8h00 ngày 18/12/2017 đến 17h ngày 25/12/2017.

+ Các sinh viên ngành Kiến trúc, liên thông: các sinh viên lớp XD1701K đăng ký TTTN tại VP Khoa (cô Hiền từ 11/12/2017 đến 17/12/2017, SĐT: 0904.019281), các sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16 trở về trước phải đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp thầy Lê Trường Sơn, sđt: 0904.313.150)

- Thời gian thực tập tốt nghiệp:Từ ngày 03/01 – 09/02/2018.

III. Các vấn đề cần chú ý khi đi thực tập tốt nghiệp:

- Sinh viên có thể tự liên hệ địa điểm thực tập, trước khi tự liên hệ địa điểm thực tập sinh viên cần lên Khoa xin Giấy giới thiệu thực tập sau đó mang giấy giới thiệu đến cơ sở mà sinh viên đã liên hệ được xin xác nhận là: Đồng ý tiếp nhận sinh viên ……..đến thực tập tốt nghiệp thời gian từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 và có đóng dấu của cơ quan tiếp nhận thực tập rồi mang về nộp cho Khoa trước ngày 22/12/2017 để Khoa xem xét (Xin giấy giới thiệu và nộp giấy giới thiệu đã được tiếp nhận TT cho cô Hiền, SĐT: 0904.019281).

- Nếu sinh viên nào không tự liên hệ được địa điểm thực tập thì sẽ đi thực tập theo sự phân công của Khoa.

- 9h30 thứ 4 ngày 03 tháng 01 năm 2018: các sinh viên đi TTTN đợt 1 năm 2018 có mặt tại hội trường F301 khu giảng đường để tham dự lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp, nhận địa điểm và giáo viên theo dõi thực tập tốt nghiệp. Sau khi xem danh sách sinh viên sẽ phải chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn của mình trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc các em liên hệ với cô Hiền (SĐT: 0904.019281)

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

KHOA XÂY DỰNG