THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 11 NĂM 2016
2 tháng 11, 2016 bởi
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 11 NĂM 2016
Administrator


THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ chào cờ tháng 11/2016

Theo kế hoạch nhà trường tổ chức Lễ chào cờ tháng 11/2016 để triển khai công tác khen thưởng năm học 2015-2016. Đồng thời phát động thi đua học tập và rèn luyện để chào mừng ngày nhà giáo Việt

Nam 20/11 .

Thời gian: 15 giờ - ngày 03/11/2016 (thứ năm).

Địa điểm: Sân giảng đường

Đây là buổi sinh hoạt hoạt chính trị dành cho sinh viên. Đề nghị các Cán bộ lớp hành chính, Cán sự lớp môn học, đôn đốc các bạn sinh viên trong lớp đến tham dự được tính như một buổi học. Yêu cầu sinh viên toàn trường tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ.

Khoa Quản trị kinh doanh