Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 51/2016
26 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 51/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Một số phòng được kiểm tra có 2 phòng bẩn, rác tồn: A507; A513

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non vệ sinh sạch sẽ và được trang trí lớp đẹp để đón noel.

- Hành lang, vườn chơi và các khu vực xung quanh vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng thi đã được vệ sinh sau mỗi ca thi.

- Các hành lang, cầu thang đã được tổng vệ sinh sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau củ quả tươi mới. Sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã vệ sinh sạch sẽ, hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

III. Nhận xét và kiến nghị:

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên