Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 50/2016
19 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 50/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần kiểm tra có 3 phòng ở bẩn, bừa bộn: A316; A221 và A407 (riêng phòng A407 có ruột nồi cơm điện)

- Các hành lang, cầu thang Vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Đầu tuần các lớp học chuẩn bị Noen nên còn bừa bộn. Cuối tuần đón đoàn kiểm tra các lớp đã vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ.

- Hành lang, vườn chơi và các khu vực xung quanh vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng thi đã được vệ sinh sau mỗi ca thi.

- Các hành lang, cầu thang đã vệ sinh hàng ngày sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau củ quả tươi mới. Khu vực nhà ăn vệ sinh nhà ăn tương đối sạch, hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các phòng thi vệ sinh sạch sẽ.

- Các phòng ở khu khách sạn sinh viên vẫn còn 3 phòng vệ sinh chưa đạt yêu cầu. Đề nghị Ban CTSV đôn đốc nhắc nhở để các em sinh viên giữ vệ sinh phòng sạch sẽ.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên