Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 49/2016
12 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 49/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- 1 số phòng ở bừa bộn, rác tồn (ít): A506; A505 và A417.

- Các hành lang, cầu thang sạch sẽ, sinh viên ít vứt rác hơn.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm sạch, tươi ngon, vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra, có lau nhà sau khi cho các cháu ăn bằng dung dịch khử khuẩn.

- Hành lang, vườn chơi vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Sau khi nấu, chế biến đã lau rửa vệ sinh sạch sẽ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Trong tuần các phòng học đã được tổ phục vụ tổng vệ sinh: Đổ rác trong ngăn bàn, lau sàn nhà, lau của sổ và cửa ra vào sạch sẽ.

- Các hành lang, cầu thang đã vệ sinh hàng ngày sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm được nhập và sử dụng trong ngày. Vệ sinh nhà ăn tương đối sạch, hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các phòng học đã được tổng vệ sinh.

- Trong tuần khu KSSV vệ sinh tương đối sạch. Sinh viên ăn ở sạch sẽ hơn, các hành lang, cầu thang đã được vệ sinh hàng ngày.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên