Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 48/2016
5 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 48/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần có 2 phòng để bẩn rác tồn, cống dắt nhiều tóc: A402 và A407.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch. Thực phẩm tươi ngon, có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp được kiểm tra vệ sinh tương đối đạt yêu cầu. Riêng lớp chồi 2 (cô Nhàn) từ giữa tuần lớp học còn hôi mùi cống.

- Vườn chơi, WC và các khu vực xung quanh các lớp mầm non vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch, nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học vệ sinh trương đối sạch. 1 số phòng không có sinh viên học đã được tổ phục vụ quét dọn vệ sinh để phục vụ sinh viên thi.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới. Vệ sinh khu vực nhà ăn tương đối sạch, hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các lớp học vệ sinh đạt yêu cầu.

- Để phòng bệnh dịch theo mùa được tốt đề nghị các lớp học trường mầm non cần tổng vệ sinh lớp học thường xuyên hơn nữa.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên