Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 47
26 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 47
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Những phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch, riêng phòng A316 có nồi cơm điện trong phòng (cán bộ QLSV đã xử lý).

- Các hành lang, cầu thang sinh viên đã quét hàng ngày vệ sinh sạch hơn tuần trước.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi mới, có lưu mẫu thức ăn đầy đủ. Vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Nhìn chung vệ sinh các lớp học sạch sẽ. Lớp lá 2 còn để khung cửa sổ và hành lang bụi bẩn.

- Vườn chơi của các cháu và các khu vực xung quanh vệ sinh đạt yêu cầu.

- Nhà ăn mầm non: vệ sinh tương đối sạch, thực phẩm tươi ngon hàng ngày đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học trong tuần qua đã được đôn đốc trực nhật sạch sẽ.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm, rau củ quả được nhập và sử dụng trong ngày, khu vực nhà ăn hàng ngày đã được vệ sinh sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Những phòng học đã vệ sinh sạch sẽ như các phòng học tầng 3,4 nhà A của khoa QTKD; phòng C201; C202; C301; C302 của khoa Ngoại ngữ và phòng B102 của khoa CNTT. Tuy nhiên vẫn còn 1 số phòng phải nhắc nhở sinh viên mới trực nhật như: B201 (ĐC 1801); B202 (MT1801); B203 (VH 1802).

- Đề nghị các khoa tiếp tục duy trì đôn đốc sinh viên trực nhật giữ vệ sinh lớp học.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên