Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 46/2016
19 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 46/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Một số phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch, riêng 2 phòng A613; A204 còn bẩn, bừa bộn.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét hàng ngày, tuy nhiên quét xong lại vứt rác bừa bãi ra hành lang nhất là hành lang nhà A.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Nhà ăn sinh viên vệ sinh đạt yêu cầu. Thực phẩm đảm bảo tươi ngon.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học mầm non vệ sinh đạt yêu cầu. Riêng 3 lớp: Chồi 4, Chồi 3, lá 2 còn để khung cửa sổ bụi bẩn.

- Hành lang, vườn chơi vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: vệ sinh đạt yêu cầu, thực phẩm tươi mới, đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học trong tuần qua đã được đôn đốc trực nhật sạch sẽ.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới, sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các lớp học vệ sinh sạch sẽ đề nghị các khoa tiếp tục đôn đốc và duy trì.

- Đề nghị lớp Chồi 4, Chồi 3 và lá 2 trường mầm non lau chùi các cửa sổ cho sạch bụi.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên