Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 42/2016
22 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 42/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng được kiểm tra VS tương đối sạch. Tuy nhiên còn 3 phòng để bẩn , bừa bộn, rác tồn: A211, A214, A505

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng vẫn còn ít rác tồn.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm, rau, củ, quả tươi ngon. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch. Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học trường mầm non và các khu vực xung quanh VS đạt yêu cầu kiểm tra.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm sạch sẽ, tươi ngon. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch, có lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học vệ sinh tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới, vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Có 3 phòng ở trên vệ sinh chưa đạt yêu cầu đề nghị ban CTSV thường xuyên đôn đốc nhắc nhở sinh viên vệ sinh phòng ở cho sạch sẽ.

 

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên