Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 40/2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 40/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Các phòng được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch. Có 3 phòng để bẩn, bừa bộn, rác tồn: A411; A505 và A603.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng chưa được sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn đạt yêu cầu kiểm tra. Thực phẩm tươi mới.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Trong tuần các lớp học mầm non đã được tổng vệ sinh sạch sẽ.

- Các khu vực xung quanh lớp học đạt yêu cầu kiểm tra.

- Nhà ăn mầm non: Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn tốt. Vệ sinh tương đối sạch, lưu maauc thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Trong tuần kiểm tra các phòng học đã được vệ sinh sạch sẽ.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới, vệ sinh trong ngaoif nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các lớp học trường mầm non đã được tổng vệ sinh sạch sẽ.

- Khu Giảng đường các lớp học sinh viên trực nhật sạch sẽ.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên