Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 39/2016
1 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 39/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần kiểm tra có 3 phòng ở bừa bộn, WC bẩn, rác tồn: A504; A518; A411.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có làm vệ sinh tuy nhiên sau khi quét sinh viên vẫn vứt rác bừa bãi.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn đạt yêu cầu kiểm tra. Riêng việc lưu mẫu thực phẩm hàng ngày nhà ăn không lưu.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non được kiểm tra vệ sinh đạt yêu cầu. Riêng 2 lớp là Chồi 3 và Lá 2 còn để rác tồn, nắp cống và nhà WC bẩn.

- Vệ sinh hành lang, khuôn viên xung quanh lớp học mầm non vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Vệ sinh tương đối sạch. Thực phẩm tươi mới hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Khu nhà A có 3 phòng học không trực nhật bẩn nhiều giấy rác, túi nilon, vỏ bimbim, vỏ chai nhựa… trong ngăn bàn và dưới nền nhà: A301(QT1701T); A302(lớp tín chỉ môn Luật kinh tế) A405(QT1903K)- kiểm tra 9h thứ 4 ngày 28/9/2016.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm tươi mới, sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã vệ sinh ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- 2 lớp Chồi 3 và Lá 2 của trường mầm non cần tổng vệ sinh vì: Rác tồn, nắp cống và nhà WC bẩn.

- Khu nhà A còn 3 phòng học để bẩn đề nghị cán bộ quản lý sinh viên đôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên