Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 38/2016
24 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 38/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng được kiểm tra VS tương đối sạch. Có 2 phòng còn bừa bộn, rác tồn: A307, A608.

- Các rãnh thoát nước đã vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm, rau củ quả tươi ngon, vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Vệ sinh các lớp được kiểm tra tương đối sạch, có lau khử khuẩn hàng ngày

- Các khu vực xung quanh lớp học mầm non đảm bảo sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi mới, đảm bảo VS ATTP tốt. Có lưu mẫu hàng ngày

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học bẩn nhiều giấy rác, vỏ chai nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo trong ngăn bàn và dưới nền nhà: A-301(QT1701T); A-402(QT1901K) kiểm tra 9h ngày 20/09; A-303(QT1802K);

A-301(lớp tín chỉ môn phân tích tài chính doanh nghiệp); A-401(QT1801N) kiểm tra 10h ngày 22/9.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài khu vực nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các rãnh thoát nước xung quanh phòng ở SV trong tuần đã được làm vệ sinh.

- Khu nhà A vẫn còn 5 phòng học trên sinh viên không trực nhật đề nghị cán bộ QLSV đôn đốc sinh viên trực nhật hàng ngày.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Hiệu trưởng: Để báo cáo

-          Các đơn vị liên quan: Để thông báo

-          Lưu y tế

                 P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

 

 

 

 

                BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên