Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 37/2016
17 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 37/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng được kiểm tra VS tương đối sạch. Có 3 phòng để rác tồn, WC bẩn: A411, A415, A518.

- Rãnh thoát nước ở hầu hết các tầng bẩn, rêu cáu, tù đọng rác, đất cát (đặc biệt T4, T5, T6 khu A)

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Các loại thực phẩm tươi mới. Nhà ăn không lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp được kiểm tra VS đạt yêu cầu. Riêng 3 lớp: Hoa 2, mầm 2 “nắp cống dắt tóc, rác, đồ ăn”. Hoa 1 “WC hôi khai, rác tồn”.

- Hành lang, vườn chơi vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Vệ sinh tương đối sạch. Thực phẩm tươi ngon. Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Trong tuần kiểm tra có các phòng học sau không trực nhật để bẩn nhiều giấy rác, túi nilon, vỏ chai nhựa, vỏ bánh, vỏ bimbim….C102; C203 (kiểm tra 15 ngày 14/9/2016), A301; A302; A305 (kiểm tra 9h ngày 15/9/2016)

 - Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả được nhập và sử dụng trong ngày. Sau khi nấu và chế đồ ăn, nhà ăn đã vệ sinh sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị nhà trường phân công: VS lại rãnh thoát nước xung quanh phòng ở SV (KSSV)

- Vẫn còn 5 phòng học sinh viên không trực nhật đề nghị cán bộ QLSV đôn đốc sinh viên trực nhật hàng ngày.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên