Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 36/2016
12 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 36/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Đầu tuần có 1 số phòng ở để bẩn, bừa bộn rác tồn: A503; A506; A513; A521; A522. Giữa tuần cán bộ QLSV đã kiểm tra đôn đốc các phòng trên đã dọn vệ sinh tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có làm vệ sinh tương đối sạch tuy nhiên sau khi quét sinh viên lại vứt rác bừa bãi.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp được kiểm tra vệ sinh trong tuần đạt yêu cầu.

- Hành lang, vườn chơi vệ sinh sạch, đẹp. Riêng WC nữ tầng 1 nhà A còn bụi bẩn.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm sạch, vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các lớp học để bẩn nhiều giấy rác, túi nilon, vở chai nhựa trong ngăn bàn và dưới sàn nhà: A301; A303; A306; A401; A402; A405 (kiểm tra 15h ngày 7/9)

 - Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi ngon. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị ban CTSV đôn đốc, nhắc nhở sinh viên trực nhật giữ vệ sinh lớp học.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên