Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác 34/2016
27 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác 34/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng kiểm tra vệ sinh đạt yêu cầu. Riêng 3 phòng A521; A518; A514 còn bẩn, bừa bộn, hôi, WC bẩn, rác tồn.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng chưa được sạch còn rác tồn vứt ở hành lang gần phòng A410; A415 và hành lang, cầu thang tầng 5 khu nhà A còn bẩn, có rác.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch, thực phẩm tươi ngon hàng ngày, nhà ăn không lưu mẫu thức ăn.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch. Có 2 lớp là: lớp lá 1, lớp mầm 2 nhà vệ sinh, WC còn bẩn (tóc, rác dắt ở cống)

- Hành lang và các khu vực xung quanh lớp học vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra. Thực phẩm luôn tươi mới.

 II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Kiểm tra 15h ngày 23/8 và 9h ngày 25/8 khu nhà A có 6 phòng học để bẩn rất nhiều rác, vỏ chai nhựa, túi nilon, giấy ăn… ở trong ngăn bàn và dưới nền nhà: A301; A302; A305; A306; A402; A403. Khu nhà B,C,D sinh viên trực nhật thường xuyên hơn vệ sinh các lớp tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau củ quả được nhập và sử dụng trong ngày. Sau khi nấu và chế biến đồ ăn nhà ăn đã vệ sinh sạch sẽ. hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Khu nhà A có 6 phòng học bẩn đề nghị ban CTSV đôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật giữ vệ sinh lớp học.

- Đề nghị phòng TC-HC cho chuyển đống cành, lá cây trước cửa phòng A101.

- Để phòng dịch bệnh theo mùa được tốt đề nghị 1 số lớp học mầm non còn bẩn cần tổng vệ sinh thương xuyên hơn cho sạch sẽ.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên