Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các khu vực vệ sinh khác tuần 35/2016
5 tháng 9, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các khu vực vệ sinh khác tuần 35/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Nhiều phòng sinh viên dọn vệ sinh tương đối sạch. Tuy nhiên vẫn còn 3 phòng bừa bộn, rác tồn trong phòng: A408; A519; A517. Riêng phòng A416 có nồi cơm, bếp ga trong phòng.

- Các hành lang, cầu thang tuần này đã sạch hơn tuần trước.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi mới, nhà ăn không lưu mẫu thức ăn.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Toàn trường mầm non đang chuẩn bị cho lễ khai giảng, có 1 số khu vực VS chưa được sạch. Lớp mầm 1 khung cửa sổ, nền nhà còn bụi bẩn (ít). Trước cửa hành lang lớp Hoa 1, Hoa 2 và lá 1 còn bẩn (tóc, đất cát, nốt chân trẻ bẩn lem nhen – mang vi khuẩn vào lớp – không đảm bảo vệ sinh phòng bệnh)

- Hành lang và các khu vực xung quanh vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

 II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Trong tuần ban công tác sinh viên đã tăng cường đôn đốc sinh viên trực nhật. vệ sinh các lớp học tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi ngon. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị ban CTSV nhắc nhở sinh viên không vi phạm qui định sử dụng điện (phòng A406)

- Đề nghị phòng TC-HC cho chuyển đống cành, lá cây trước cửa phòng A101.

- Để đảm bảo VS phòng bệnh được tốt đề nghị các cô giáo lớp Hoa 1, Hoa 2, Lá 1 cần dọn vệ sinh trước của lớp học và cho trẻ đi giầy dép ở khu vực hành lang.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên