Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 9/10 - 14/10/2017
18 tháng 10, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 9/10 - 14/10/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần kiểm tra có 2 phòng ở để bẩn, quần áo bừa bộn, rác tồn: A416 và A312.

- Hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng lại vứt rác linh tinh. Rác tồn ở hành lang gần phòng A216; Trước cửa phòng A415; A 306 có vỏ cơm hộp.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học mầm non vệ sinh đạt yêu cầu.

- Các khu vực xung quanh lớp học mầm non vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non vệ sinh sạch sẽ, thực phẩm tươi mới. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học đã được đôn đốc sinh viên trực nhật.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm tươi, rau, củ, quả mới. Sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV có biện pháp đôn đốc nhắc nhở sinh viên dọn vệ sinh phòng ở và không vứt rác ra hành lang gây mất vệ sinh.

 

PHÒNG Y TẾ