Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 6/3 - 10/3/2017
13 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 6/3 - 10/3/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 3 phòng ở sinh viên còn để rác tồn, phòng bừa bộn, hôi mùi thuốc lá: A611; A517 và A515.

- Các hành lang, cầu thang đầu tuần sinh viên có quét tương đối sạch. Cuối tuần sinh viên vứt rác ở cầu thang lối lên tầng 4 nhà A (phía gần nhà ăn)

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh khu vực nhà ăn đạt yêu cầu. Các thức ăn đã được lưu 24h.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp vệ sinh vệ sinh đạt yêu cầu. Riêng 1 số ít lớp làm đồ chơi còn bừa bộn: lớp lá 4 và lớp mầm 3.

- Vườn chơi, hành lang vệ sinh đạt yêu cầu.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi mới, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

 1. V sinh các phòng hc:

- Có 9 phòng học sinh viên không trực nhật nhiều giấy rác, chai nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo... trong ngăn bàn và dưới sàn nhà: A302(QT1805K); A404(QT2001M + QT2001T) kiểm tra 9h ngày 7/3.

- C103 (lớp tín chỉ K17 môn nghiệp vụ 2)kiểm tra 14h ngày 8/3.

- C102(NA2001); B103(VHC1301+DL2001); D202(QT1802K); B202 (XD1801) kiểm tra 9h ngày 9/3.

- C303(NA1901N); B301 (DL1801) kiểm tra 9h ngày 10/3.

- Các hành lang, cầu thang đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau củ quả tươi mới. Vệ sinh khu vực nhà ăn sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị các khoa: Khoa QTKD, khoa Ngoại ngữ; Khoa xây dựng và khoa Du lịch tăng cường kiểm tra và đôn đốc sinh viên trực nhật giữ vệ sinh lớp học.

PHÒNG Y TẾ