Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 6/2 - 11/2/2017
11 tháng 2, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 6/2 - 11/2/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 3 phòng ở còn bừa bộn, rác tồn (ít): A-307; A-313; A-317

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng chưa được sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

- Hành lang, vườn chơi được quét dọn vệ sinh hàng ngày.

- Nhà ăn mầm non: Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học sinh viên đã trực nhật tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong tuần các phòng học vệ sinh tương đối sạch. Có 3 phòng ở sinh viên vệ sinh chưa đạt yêu cầu. Đề nghị Ban CTSV đôn đốc nhắc nhở sinh viên giữ vệ sinh phòng ở.

 PHÒNG Y TẾ