Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 6/11 - 10/11/2017
13 tháng 11, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 6/11 - 10/11/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần có 3 phòng ở để bẩn, rác tồn nhiều: A513; A502 và A212

- Phòng có bếp ga du lịch: A212; A511

- Các hành lang, cầu thang không được làm vệ sinh thường xuyên rác tồn trước cửa phòng A515; A519.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non vệ sinh đạt yêu cầu.

- Hành lang, vườn chơi được vệ sinh thường xuyên sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non vệ sinh trong ngoài tương đối sạch, thực phẩm tươi mới. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Trong tuần các phòng học đã được đôn đốc sinh viên trực nhật.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ănsạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Có 3 phòng ở vệ sinh chưa đạt yêu cầu và 2 phòng có bếp ga du lịch để đun nấu. Đề nghị Ban CTSV nhắc nhở sinh viên vệ sinh phòng ở và không được đun nấu trong phòng.

PHÒNG Y TẾ