Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 5/6/2017 - 9/6/2017
12 tháng 6, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 5/6/2017 - 9/6/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 3 phòng ở đồ đạc, chăn , quần áo bừa bộn, rác tồn: A613, A603 và A515

- Các cầu thang, hành lang SV có quét nhưng chưa đều và chưa sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn đạt yêu cầu. Rau, củ, quả, thực phẩm tươi ngon đảm bảo vệ sinh.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non vệ sinh tương đối sạch. Có lau nhà bằng dung dịch khử khuẩn hàng ngày.

- Các khu vực xung quanh lớp học đạt yêu cầu. Riêng WC nữ tầng 1 nhà A bị hỏng, tắc.

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn mầm non tương đối sạch. Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi ngon mỗi ngày.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học, phòng thi vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ca thi.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Cầu thang nhà A khu khách sạn sinh viên phía nhà ăn rất nhiều rác và rác tồn. Đề nghị phòng Tổ chức – Hành chính xem xét hỗ trợ sinh viên vì thời điểm này sinh viên đang thi học kỳ.

 

PHÒNG Y TẾ