Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 29/5 - 2/6/2017
5 tháng 6, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 29/5 - 2/6/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Sinh viên đang ôn thi nhiều phòng đóng khóa cửa. 1 số phòng để quần áo, chăn, đồ đạc bừa bộn, rác tồn: A211, A212, A423, A605.

- Cầu thang, hành lang SV có quét nhưng chưa sạch. 1 số hộp cứu hỏa khu A sinh viên vứt rác vào mất vệ sinh.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch. Rau, củ, quả thực phẩm tươi ngon đảm bảo vệ sinh.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp mầm non vệ sinh đạt yêu cầu. Có lau nhà bằng dung dịch khử khuẩn hàng ngày.

- Các khu vực xung quanh lớp học vệ sinh sạch sẽ.

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn mầm non tương đối sạch. Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi ngon mỗi ngày.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học, phòng thi vệ sinh sạch sẽ.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị phòng Tổ chức – Hành chính cho di chuyển cánh cửa hỏng, vỡ tại WC nam tầng 2 nhà B và WC nữ tầng 3 nhà B; Sửa cánh cửa WC nam tầng 3 nhà A.

- Di chuyển chậu hoa vỡ ở hành làng tầng 4 nhà B; di chuyển cây đã khô nỏ tại hành lang tầng 4 nhà D.

 

PHÒNG Y TẾ