Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 27/3 - 31/3/2017
3 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 27/3 - 31/3/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch. Có 3 phòng còn để bẩn, rác tồn: A303; A305; A411

- Các hành lang, cầu thang đầu tuần còn bẩn, giữa và cuối tuần sinh viên đã quét vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Các thức ăn đã được lưu mẫu 24h, vệ sinh khu vực nhà ăn đạt yêu cầu.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non đã được vệ sinh hàng ngày nhưng vẫn còn vài lớp bừa bộn (ít): Lớp Lá 4 và lớp Mầm 3.

- Vườn chơi, hành lang, các nhà WC vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học đã được đôn đốc thường xuyên vệ sinh tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài khu vực nhà ăn sạch sẽ, các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các phòng học trong tuần đã được đôn đốc thường xuyên vệ sinh tương đối sạch.

PHÒNG Y TẾ