Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 22/5 - 26/5/2017
29 tháng 5, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 22/5 - 26/5/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Phòng A502: Rác tồn nhiều, phòng ở bừa bộn chăn màn, quần áo. WC bẩn (Lavabo, bồn cầu, sàn nhà vệ sinh cáu bẩn) trong phòng có bếp ga, chảo nấu (đã kiểm tra và báo cáo nhiều lần).

- Phòng A604: Nhiều vỏ hộp thuốc lá, rác tồn nhiều, phòng hôi mùi thuốc lá.

- Phòng A411: Cống thoát nước và nhà WC nhiều tóc.

- Hành lang rác tồn từ trước cửa phòng A603 đến A608.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm và các loại rau củ tươi mới, vệ sinh khu vực nhà ăn đạt yêu cầu. Nhà ăn sinh viên các thức ăn đã được lưu mẫu 24h.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Có 3 lớp mầm non vệ sinh tương đối sạch.

- Vườn chơi và các hành lang vệ sinh sạch sẽ. Nhà WC nữ tầng 1 nhà A bị tắc bồn cầu.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng thi đã được vệ sinh sau mỗi ca thi.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm, rau củ quả tươi mới. Sau khi náu và chế biên thức ăn nhà ăn đã vệ sinh sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV đôn đốc, nhắc nhở sinh viên vệ sinh phòng ở cho sạch sẽ.

- Đề nghị trường MNQT sửa chữa nhà WC nữ tầng 1 nhà A.

 

PHÒNG Y TẾ