Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 20/3 - 24/3/2017
27 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 20/3 - 24/3/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Trong tuần kiểm tra có 2 phòng: A- 303 rác tồn để ở hành lang trước của phòng; A515 phòng bẩn và hôi.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Nhà ăn KSSV vệ sinh đạt yêu cầu, thực phẩm tươi ngon. Các thức ăn đã được lưu 24h.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học mầm non vệ sinh đạt yêu cầu, riêng lớp Hoa 2 còn bừa bộn và bẩn (ít).

- Vườn chơi, hành lang, các nhà WC vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học đã được đôn đốc vệ sinh sạch rác.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau củ quả được nhập và sử dụng trong ngày. Khu vực nhà ăn đã được dọn sạch sau khi nấu và chế biến thức ăn. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong tuần tất cả các phòng học đã được đôn đốc vệ sinh sạch rác.

 

PHÒNG Y TẾ