Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 20/2 - 24/2/2017
27 tháng 2, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 20/2 - 24/2/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch, riêng 2 phòng A-602 và A-603 còn để phòng bẩn, bừa bộn.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có làm vệ sinh tuy nhiên chưa đều và chưa sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch. Các thức ăn đã được lưu 24h

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non vệ sinh đạt yêu cầu.

- Các khu vực xung quanh hành lang, vườn chơi vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi mới, đã lưu mẫu thức ăn 24h

II. Khu giảng đường:

 1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học sinh viên chưa trực nhật nhiều giấy rác, vỏ chai nhựa, túi nilon… trong ngăn bàn và dưới sàn nhà: C102 (lớp tín chỉ Tiếng Anh 3) kiểm tra lúc 14h10 ngày 21/02. A301 (QT1806K); A402 (QT1903K); A401 (lớp TC môn Quản trị học); A404 (QT2001N) kiểm tra 14h10 ngày 22/02.

- Các hành lang, cầu thang đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm tươi mới, các loại rau củ quả tươi non. Vệ sinh trong ngoài khu vực nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Có 5 phòng học và 2 phòng ở vệ sinh chưa đạt yêu cầu. Đề nghị các khoa và ban CTSV đôn đốc sinh viên trực nhật lớp học và dọn vệ sinh phòng ở cho sạch sẽ.

 

PHÒNG Y TẾ