Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 18/9 - 22/9/2017
25 tháng 9, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 18/9 - 22/9/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

Những phòng kiểm tra sinh viên đã dọn vệ sinh tương đối sạch. Phòng A208 có nồi cơm điện trong phòng (đã báo cán bộ QLSV xử lý)

- Các cầu thang, hành lang vệ sinh tương đối sạch sẽ.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non đã dọn vệ sinh đạt yêu cầu.

- Các khu vực xung quanh lớp học mầm non vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non thực phẩm tươi ngon, vệ sinh đạt yêu cầu. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Trong tuần các phòng học đã được đôn đốc sinh viên trực nhật.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh sạch sẽ.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau, củ, quả được nhập và sử dụng trong ngày. Sau khi nấu và chế biến thức ăn, nhà ăn đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong tuần khu KSSV đã được tổng vệ sinh các khu vực sạch sẽ.

 

PHÒNG Y TẾ