Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 17/04 - 21/04/2017
24 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 17/04 - 21/04/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Phòng A502 quá bẩn: WC, bồn cầu và lavabo cáu vàng, rác tồn nhiều; Phòng A212 rác tồn. Các phòng còn lại được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Nhà ăn sinh viên các thức ăn đã được lưu mẫu 24h. Thực phẩm tươi mới, vệ sinh khu vực nhà ăn tương đối sạch.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non vẫn đảm bảo vệ sinh khử khuẩn tốt

- Khuôn viên, hành lang, các nhà WC vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Ngày 19/4 kiểm tra 14h lớp MT2001 học phòng D202 không trực nhật nhiều giấy rác vỏ chai

- Ngày 20/4 kiểm tra 8h lớp QT1901T + QT1901M học phòng D202 không trực nhật nhiều rác ở nền nhà và rác dồn góc lớp.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn đạt yêu cầu. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV đôn đốc phòng A502 và phòng A212 vì vệ sinh phòng quá bẩn, rác tồn lưu cữu.

- Lớp MT2001 học buổi chiều, lớp ghép QT1901T + QT1901M học buổi sáng tại phòng D202 không trực nhật. Đề nghị cán bộ quản lý sinh viên khoa ôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật.

PHÒNG Y TẾ