Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 14/08 - 18/08/2017
21 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 14/08 - 18/08/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 3 phòng vệ sinh chưa đạt yêu cầu: A502 rác tồn nhiều ; A406 và A401 rác tồn trước cửa phòng.

- Vệ sinh cầu thang, hành lang: Hành lang rác tồn trước cửa phòng A401 và A311.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non: Hầu hết các lớp học vệ sinh đạt yêu cầu, có vài phòng còn đang sửa chữa.

- Hành lang, vườn chơi vệ sinh tương đối sạch.

- Vệ sinh khu vực nhà ăn mầm non đạt yêu cầu. Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học sinh viên đã trực nhật vệ sinh tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh thường xuyên.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài khu vực nhà ăn sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV đôn đốc nhắc nhở 3 phòng ở sinh viên phải thường xuyên đổ rác và sắp xếp, vệ sinh phòng ở cho gọn.

 

PHÒNG Y TẾ