Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 13/3 - 17/3/2017
20 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 13/3 - 17/3/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- 1 số phòng ở bừa bộn, hôi: A304 và A409. Riêng phòng A409 có nồi cơ điện trong phòng.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét như đôi khi còn vứt rác ra.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Nhà ăn KSSV vệ sinh đạt yêu cầu, thực phẩm tươi ngon. Các thức ăn đã được lưu 24h.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non vệ sinh sạch sẽ.

- Vườn chơi, hành lang, các nhà WC vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

 1. V sinh các phòng hc:

- Ngày 14/3 kiểm tra vệ sinh các phòng học lúc 9h có các phòng học sau có nhiều rác trong ngăn bàn: A201(VH1901 + DL1901); A301(QT1801T); A302(QT1801M + QT1805K). Kiểm tra lúc 14h 10: C103(CT2001); C203(NA2001). Từ ngày 15/3 đến ngày 17/3 các phòng học đã được đôn đốc vệ sinh sạch sẽ.

- Các hành lang, cầu thang đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau củ quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà đạt yêu cầu. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV nhắc nhở sinh viên không để nồi cơm điện trong phòng và không vi phạm qui định sử dụng điện.

- Đầu tuần có 5 phòng học trên trong ngăn bàn có nhiều rác, giữa tuần và cuối tuần tất cả các phòng học đã được đôn đốc trực nhật vệ sinh sạch sẽ.

PHÒNG Y TẾ