Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 11/9 - 15/9/2017
18 tháng 9, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 11/9 - 15/9/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- 1 số phòng được kiểm tra sau khi đôn đốc đã dọn vệ sinh tương đối sạch. Phòng A203 có nồi cơm điện trong phòng (đã báo cán bộ QLSV xử lý)

- Các cầu thang, hành lang sinh viên có quét vệ sinh sạch sẽ hơn các tuần trước.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non vệ sinh đạt yêu cầu.

- Hành lang, vườn thiên nhiên vệ sinh tương đối sạch.

- Vệ sinh khu vực nhà ăn mầm non đạt yêu cầu, thực phẩm tươi mới. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học đã được đôn đốc sinh viên trực nhật, riêng các phòng học tầng 1 nhà B,C, D đã được tổ phục vụ tổng vệ sinh.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh sạch sẽ.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau, củ, quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài khu vực nhà ăn sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

 

PHÒNG Y TẾ